top of page
Watercolor Plants

להורדה
שאלון על בסיס עקרונות הקיימות

תמונת עמוד שאלון קיימות - עיינה

משמעות המושג "פיתוח בר קיימא" או "קיימות" היא פיתוח שמטרתו הבטחת הקיום שלנו בחברה אנושית. כיצד מהגדרה כזו כללית אפשר להבין מה יש לעשות?

אחרי שהחלטתם שאתם רוצים להטמיע קיימות בארגון או בכל מסגרת, שאלון זה הוא הכלי שיעזור לכם לדעת מה זו קיימות באופן מפורט יותר, ומה ביכולתכם לעשות.

מה השאלון הזה מאפשר?

בשאלון הבא אנו רוצות לסייע לכם לעשות סדר באמצעות כלי שהוא:

  • גם ההגדרה הטובה ביותר ל"קיימות", 

  • גם כלי אבחוני לקבלת תמונת המצב של הארגון/העסק ביחס להגדרת הקיימות, 

  • גם בסיס לחזון שמגדיר לאן אנו רוצים להגיע,

  • וגם מקור לשפע של רעיונות וכיוונים למהלכים שאפשר לבצע.

העקרונות נוסחו כדי שכל אחת ואחד יוכלו לקחת אותם לארגון שלהם ולגשת למלאכת הטמעת הקיימות בביטחון ובאופן אסטרטגי. 

רקע

עקרונות הקיימות פותחו לפני יותר מ-30 שנה במסגרת עבודה משותפת של עשרות מדענים ומטרתם היתה ליצור שפה משותפת לקיימות. העקרונות יושמו במאות ארגונים ברחבי העולם. התואר השני של הילה וגם התיזה שלה והמאמר שפורסם בעקבותיו, כולם התבססו על הכלי הזה. 

למה אנחנו רוצות להעניק לכם את הכלי הזה?

זהו כלי העבודה המרכזי שלנו (במקביל לכלים נוספים) ומצאנו לנכון לתת אותו במתנה לכל מי שרוצה, כי אנו מאמינות שהוא באמת יכול לסייע לעשות סדר בעבודה החשובה של הטמעת קיימות בארגון. 


אז בלי תוספות נוספות - 
מוזמנות/ים למלא את כתובת המייל, ובסיומה הקובץ כבר יהיה אצלכן/ם בדוא"ל! (אנחנו כמובן נכבד את פרטיותכם באופן מלא)
לחברה בריאה, צודקת ובת קיימא לכולנו!
הגר והילה

רק מלאו כאן את כתובת המייל:

שאלון הקיימות מחכה לך במייל

bottom of page