top of page

כלי העבודה שלנו

כלי העבודה המרכזיים שלנו בעיינה הוכיחו הצלחה לאורך שנים ביישום בארגונים וחברות בכל רחבי העולם, והינם מבוססים על מחקר אקדמי מעמיק. בכל פרויקט נבחר לעשות שימוש בכלי או בכלים המתאימים ביותר לצרכים הספציפיים של הארגון שאיתו אנו עובדות. ארגז הכלים שלנו דינמי, ואנחנו מתעדכנות באופן רציף בחידושים בתחום.

Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)

origami-bird2_edited.png

מסגרת מאחדת וכללית המציעה גישה אסטרטגית לניתוח, לתכנון ולקבלת החלטות במסגרת גבולות המערכת האקולוגית-חברתית. הכלי פותח אקדמאית באמצעות קונצנזוס מדעי במטרה לבסס שפה משותפת לקיימות, על ידי הגדרת הדרישות המינימליות ההכרחיות לשם השגת חברה אנושית בת-קיימא. ה-FSSD מספקת פרספקטיבה מערכתית הוליסטית לכל נושא, ומיושמת כבר 25 שנים בארגונים מסוגים וגדלים שונים, בהובלת The Natural Step.

Sustainable Design Thinking (SDT)

origami-bird2_edited.png

כלי לחדשנות בת-קיימא, המשלב תהליך פיתוח מוצר או שירות מסויים לפי גישת Design Thinking עם גישת קיימות חברתית-סביבתית על בסיס ה-FSSD. הכלי פותח על ידי הילה ליאו שפירא ועמיתותיה למחקר, ופורסם ב-Journal of Cleaner Production. כמו כן, כלי זה מתאים לפתרון בעיות ומאפשר התבוננות יצירתית מנקודת המבט של האדם וצרכיו (נקרא גם Human Centred Design).

למאמר שהילה פירסמה בעיתון המדעי -Journal of Cleaner Production

Theory U

origami-bird2_edited.png

מתודולוגיה המסייעת לצוותי עבודה של ארגונים ומקבלי החלטות לבצע את המעבר מהמציאות הנוכחית לעתיד אליו הם שואפים להגיע מתוך שיתוף פעולה מיטבי. עקרונות התיאוריה מספקים את היכולת לשבור דפוסי התנהגות לא יעילים המשפיעים על היכולת להבין באופן מעמיק יותר מהם צרכי מקבלי השירות או המוצר ולהגיע לרמת תקשורת בינאישית גבוהה ויעילה יותר.

bottom of page