top of page
Oxygen Cities
Sustainability wordle_Ayana.png

מה זו קיימות?

ההתפתחות של החברה האנושית תרמה רבות לשיפור איכות החיים של רבים. אולם היא גם מסכנת את המשכיותה של המערכת האקולוגית עליה אנו נסמכים ובמקביל מעצימה פערים חברתיים הפוגעים ביכולתם של אנשים להשיג את צרכיהם. תפיסת ה"קיימות" או "פיתוח בר קיימא" מנסה לענות על השאלה כיצד ניתן להמשיך להתקיים ולהתפתח כחברה, ובד בבד להבטיח שלכל אדם תהיה את האפשרות להתקיים בכבוד ללא קשר להיכן נולד, בדורנו אנו ובדורות הבאים. את האתגרים החברתיים והסביבתיים אשר מרחיקים אותנו משאיפה זו, ניתן לכנות "אתגר הקיימות".

מהו האתגר?

האוכלוסייה האנושית הולכת וגדלה בקצב של כמיליארד בני אדם לעשור ובמקביל הרגלי הצריכה שלנו הופכים תובעניים יותר ויותר: כיום מרבית שירותי המערכת האקולוגית (אויר נקי, מים נקיים, גידול מזון ועוד) מנוצלים באופן שלא ניתן לקיימו לאורך זמן. במקביל להשפעה הקריטית של בני האדם על הסביבה הטבעית, החברה האנושית ממשיכה לעמוד בפני בעיות חמורות של פגיעה בזכויות אדם, שחיתות, ניצול עובדים, אפליה, ובעיות רבות אחרות. בעיות מורכבות אלו מאיימות להחליש את המערכת החברתית ברמה גלובאלית.

 

האתגר הוא מורכב ומקיף, אך טומן בחובו אינספור הזדמנויות לעצב מחדש את מציאותנו כך שתקדם את רווחתנו לקראת עתיד טוב יותר.

human population and species extiction2.

עקרונות הקיימות

עקרונות הקיימות מהווים את ההגדרה המדויקת ביותר הקיימת כיום למהו פיתוח בר-קיימא. העקרונות פותחו בקונצנזוס מדעי רחב על בסיס חוקי פיזיקה ומחקר אקדמי מעמיק הנמשך גם בימים אלו. העקרונות מגדירים מה עלינו להפסיק לעשות כחברה אנושית, בכדי להבטיח שגם בהווה וגם בעתיד יהיה "מספיק לכולם לתמיד".

sustainability-principles
Principles of Sustainability Landscape.j
bottom of page