top of page

כוחה של קהילה – מונדרגון

"אנושיות בעבודה" זוהי סיסמתו של תאגיד הקואופרטיבים "מונדרגון" בספרד. מאז תחילת דרכו של התאגיד הוקמו כ-­250 חברות וקואופרטיבים בתחומי תעשייה, פיננסים וקמעונאות, המעסיקים כ-­74 אלף איש ומגלגלים כ­-11 מיליארד יורו בשנה. העובדים עצמם הם בעלי המניות היחידים, כאשר לכל עובד מניה אחת וזכות הצבעה שווה.

"לבני אדם יש לא רק קיבה וכמה צרכים חומריים, אלא גם מודעות הולכת וגוברת לכבודם העצמי". זהו אחד מן הציטוטים של דון­-חוזה מריה אריזמנדיארייטה, בזמנו כומר סוציאליסט בן 26, אשר הבין שבכדי לשקם את העיירה אליה הגיע, לאחר מלחמת האזרחים בספרד, יש לפתח את התעסוקה.

אריזמנדיארייטה היה איש חזון שראה לטווח רחוק מאוד. בשנת 1943, שנתיים לאחר שהגיע לעיירה, החליט להקים את בית הספר הפוליטכני הראשון אשר הושתת על ערכי הדמקורטיה, היה פתוח לכל ודגל בערבות הדדית וכלכלה שיתופית (היום זו כבר אוניברסיטה). משם צמח הקואופרטיב הראשון ואט אט התפתח למה שהוא היום - תאגיד של קואופרטיבים - מהמוצלחים בעולם. הקואופרטיב מהווה דוגמא למודל עסקי קואופרטיבי ומאז תחילת דרכו, הוקמו 257 חברות וקואופרטיבים בתחומי תעשייה, פיננסים, קמעונאות, וחינוך המעסיקים כ-74 אלף אנשים.

אז איך זה עובד?

התאגיד הוא בעצם ארגון המאגד קואופרטיבים וחברות המתחרים בשווקים מקומיים ובינלאומיים כמו כל חברה מסחרית אחרת. התאגיד עושה שימוש בכלים דמוקרטיים באופן ההתנהלות שלו, דואג ליצירת מקומות עבודה, פיתוח העובדים באופן מקצועי ובין-אישי והוא מחוייב לפיתוח הסביבה החברתית בה הוא נמצא.

התאגיד מתאסף אחת לשנה עם נבחרת של 650 חברים הבוחרים מועצה מושלת אשר מוסמכת להיות הגוף המבצע של התאגיד. כמו כן לכל אחד מהאוקופרטיבים מועצת פועלים הפועלת ומנהלת את הקואופ במשותף עם המנהל המקצועי שלו (המנכ״ל). בעלי המניות היחידים של החברות הם עובדיהן. שווה לדעת גם שלמרות ששיעור האבטלה בספרד הוא מהגבוהים באירופה כבר מספר שנים - החל מהמשבר נע בין 17% ל27%, בחבל הבאסקים בו מרוכזת מרבית הפעילות העסקית של התאגיד האבטלה עומדת על 9% בלבד (נכון ל2012).

2.png
jos-mara-arizmendiarrieta-e75fb794-ca38-
bottom of page