Watercolor Plants

שירותים לארגונים >

הכשרות מקצועיות

כלים מוחשיים להטמעת קיימות באופן עצמאי בארגון

אשר מספקים שפה אחידה לקיימות, שיטת עבודה ברורה וביטחון ביישום

IMG_20181108_124720.jpg

קורס קיימות לעסקים/ארגונים

הארגון/העסק החליט לקחת בשתי ידיו את נושא הקיימות ומעוניין לעשות זאת בדרך המושכלת והמשלתמת ביותר. לשם כך אנו מציעות קורס אשר יכשיר באופן מעמיק נציג/ה או יותר מהארגון אשר יוכלו לקדם את הנושא באופן מקצועי.

קהל יעד: אחראי קיימות בארגון, מנהלים / בעלי עסקים

משך: 30 שעות אקדמאיות

תכנים עיקריים: משבר הקיימות, מסגרת העבודה לפיתוח בר-קיימא אסטרטגי (FSSD), תרגילי ניתוח מצב קיים ותכנון הטמעת קיימות בארגון.

בסיום הקורס: לכל ארגון תהיה תכנית ראשונית להטמעת קיימות בארגון וקהילת שותפים לדרך לשם חיזוק והפרייה הדדיים.

צרו איתנו קשר וביחד נבין כיצד נוכל לעזור לכם

בהטמעת קיימות מותאמת אישית